Blokzincir (Blockchain) Nedir? Gelece?i ?n?a Eden Kriptografi… (K?s?m 1)

BLOCKCHAIN , Blokzincir (Blockchain) Nedir? Gelece?i ?n?a Eden Kriptografi… (K?s?m 1) , , rCqFZN7apt8 , https://www.youtube.com/watch?v=rCqFZN7apt8

BITMAIN AntMiner;WhatsMiner;Goldshell;Avalon Miner;INNOSILICON;iPollo etc.

Cryptocurrency Miner Distribution Center-

BUY NOW CLICK HERE –

http://miner.ccwto.net

E-mail: ccwto.net@gmail.com 

WhatsApp: +86 18652531708

https://i.ytimg.com/vi/rCqFZN7apt8/hqdefault.jpg , 102462 , 5.00 , ?kinci K?sm? ?zlemek ?çin: https://youtu.be/SwgUGmtmv3I

***

Uyar?: Bu video, insanlar?n yat?r?m arac? olarak gördü?ü kriptoparalar?n altyap?s?nda bulunan blokzincir teknolojisini anlatmaktad?r. Videolar?n amac?, yat?r?m tavsiyesinde bulunmak de?ildir. Bu videolarda modern bir teknoloji hakk?nda bilgi vermek hedeflenmektedir. Yat?r?m yapman?n en sa?l?kl? yolu, kendi ekonomik durumunuzu göz önüne alan bir yat?r?m dan??man?yla çal??mak ve profesyonel bir karar almakt?r. Burada verilen bilgiler genel izleyiciye hitap etmektedir ve yat?r?m tavsiyesi olarak görülemez.

***

Serimizin ikinci videosunun ilk k?sm?nda, blokzincirin ne i?e yarad??? ve ileride ne yarayabilece?i üzerinde duraca??z. Ayr?ca kriptografi biliminin blokzincir için öneminden söz edece?iz. Blokzincirin çal??ma prensiplerini anlamak için baz? örnekler verece?iz. baz? benzetimler yapmaya çal??aca??z.

?çindekiler:

00:00 Giri?
00:48 Blokzincir Ne ??e Yarar?
06:55 Blokzincir Nedir? Kriptografiyle ?lgisi Nedir?
10:11 ?ifrelemeye ve Kriptografiye Neden ?htiyaç Var?
11:31 Blokzincir Nas?l Çal???yor?

Evrim A?ac?’na maddi destekte bulunmak ve ba??ms?z büyümesinin bir parças? olmak için:

• https://www.patreon.com/evrimagaci
• Bitcoin: 1FtY3qZNJMbm6k5raVL4jy5wR8GDGuJPzh
• Ethereum: 0x598eE268ac836E7858AC550f2AF380Fc4FF3f50E
• Litecoin: LhRArcWwa1p2QwEiu1LFZUgiEWhwYqhHNv

IBAN bilgileri ve di?er kriptopara cüzdanlar? için: evrimagaci@gmail.com

***

Müzik: Snazzy, Downtown Jazz Music

3Blue1Brown Kanal?: https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw

***

Yeni videolar?m?za ve Evrim A?ac? ile yan olu?umlar?n?n düzenli harcamalar?na maddi destekte bulunmak için Patreon üzerinden bizi destekleyebilirsiniz: http://www.patreon.com/evrimagaci

***

Daha fazla içerik üretebilmemiz için Evrim A?ac?’na maddi destekte bulunan izleyicilerimiz aras?na kat?l?n:

Türk Liras? ile tek seferlik veya ayl?k düzenli destekte bulunmak için: https://kreosus.com/evrimagaci

Patreon destekçilerimiz aras?na kat?lmak için: https://www.patreon.com/evrimagaci

Bilim ti?örtleri, kitaplar ve di?er ürünlerimizden sat?n almak için: https://pazar.evrimagaci.org/

IBAN numaras?, kriptopara veya PayPal yoluyla destek olmak için: https://dar.vin/MaddiDestek

***

Müzik: Bu videoda kullan?lan müzikler AudioHero (https://www.audiohero.com/) sitesinden al?nm??t?r.

Video: Bu video içinde al?nt? yap?lan tüm video kaynaklar? video içinde belirtilmi?tir. Kayna?? belirtilmeyen tüm videolar Pixabay (https://pixabay.com/videos/) sitesinden al?nm??t?r.

?konlar: Bu videoda kullan?lan ikonlar Flat Icon (https://www.flaticon.com/) sitesinden al?nm??t?r.

***

En son yükledi?imiz videoyu izlemek için: https://dar.vin/SonVideo

En popüler videomuzu izlemek için: https://dar.vin/EnPopuler

***

Kanal?m?za abone olmak için: https://dar.vin/EAYouTube , 1513845000 , 2017-12-21 08:30:00 , 00:16:44 , UCatnasFAiXUvWwH8NlSdd3A , Evrim A?ac? , 2309 , , a?ac?,bak?rc?,belgesel,bilim,bilim kanal?,biyoloji,ça?r?,ça?r? mert bak?rc?,darwin,deney,ders,ek?i,evolution,evrim,evrim a?ac?,evrim biyolojisi,evrim kuram?,evrim teorisi,evrimsel,evrimsel biyoloji,experiment,fizik,kimya,mert,patreon,popüler,science,space,teori,türkçe,yasa,bitcoin,blokzincir,blok zinciri,kriptografi,?ifre,?ifre bilimi,blokzincir nedir,blok zinciri nedir,blokzincir nas?l çal???r,ne i?e yarar,gelece?in teknolojileri,teknoloji,at?l?m,icat,önemli , https://www.youtubepp.com/watch?v=rCqFZN7apt8 , , , https://www.youtube.com/watch?v=rCqFZN7apt8, #Blokzincir #Blockchain #Nedir #Gelecei #Eden #Kriptografi #Ksm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
💬 WhatsApp Us
Hello 👋
Please leave a message directly regarding your needs, and I will reply to you as soon as possible. Thank you!