Jak zosta? Blockchain Developerem?

BITMAIN AntMiner;WhatsMiner;Goldshell;Avalon Miner;INNOSILICON;iPollo etc. Cryptocurrency Miner Distribution Center-
E-mail:ccwto.net@gmail.com
WhatsApp: +86 18652531708
WhatsApp: +86 18652531708
[item_id] , [item_url] , [item_description] , [item_img] , [item_img_width] , [item_img_height] , [item_user_username] , [item_user_name] , [item_tags] , [item_images] , [item_title] , [item_embed], #Jak #zosta #Blockchain #Developerem
BLOCKCHAIN , Jak zosta? Blockchain Developerem? , , o1n_h7lR2kc , https://www.youtube.com/watch?v=o1n_h7lR2kc , https://i.ytimg.com/vi/o1n_h7lR2kc/hqdefault.jpg , 2104 , 5.00 , Przygotowali?my dla Was wywiad, w czasie którego Wojtek, Lead Blockchain Developer, oraz Wiktor, Member of the board, odpowiadaj? na najcz?stsze pytania zwi?zane z prac? Blockchain Developera. Zapraszamy do pos?uchania o tym, jak zosta? Blockchain Developerem, jak si? rozwija? w tej technologii oraz przy jakich produktach blockchain si? nie sprawdzi.

Kilka s?ów o nas:
W Pragmatic Coders wspó?pracujemy ze startupami z ca?ego ?wiata (g?ównie USA, UK, Dubaj, Skandynawia). Nie jeste?my body leasingiem, ani zwyk?? firm? outsourcingow?. Zajmujemy si? ca?ym procesem product development i wyst?pujemy w roli partnerów dla naszych klientów. Tworzymy produkty end-to-end: pocz?wszy od designu i pracy nad wymaganiami, poprzez development, a? po rozwój, wzrost i skalowanie rozwi?za?.

Szukasz miejsca, w którym b?dziesz mie? realny wp?yw na to, co budujesz i tworzy? zaawansowane rozwi?zania wykorzystuj?ce blockchain? Chcesz pracowa? razem z do?wiadczonymi profesjonalistami i ekspertami w blockchain technology? Pragmatyzm masz we krwi? Jeste? w dobrym miejscu!

Zobacz jak do??czy? do Pragmatic Coders: , 1621344016 , 2021-05-18 13:20:16 , 00:17:02 , UCPPztCAiuQ5RLGQcRMZJzuQ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

💬 WhatsApp Us